top of page

LA ORIENTACIÓ PSICOANALÍTICA

IMG_0037.HEIC

El descobriment dels processos inconscients per part de Sigmund Freud i el mètode psicoanalític que va inventar han permès un canvi de concepció de l'ésser humà i la sortida a la llum de la funció primordial de la paraula. Els nombrosos pacients de Freud, que van venir a expressar-li el seu patiment i la seva dificultat per viure, li van permetre, de fet, comprendre millor els processos psíquics que actuaven en les seves manifestacions simptomàtiques, l'angoixa que els agafava o fins i tot la inhibició que estaven experimentant. 

Més tard, Jacques Lacan, psiquiatre i psicoanalista francès, va continuar el descobriment freudià aprofundint-lo i dotant-li una ètica rigorosa i exigent forjada per un diàleg interdisciplinari permanent amb els intel·lectuals del segle XX.

Conèixer un psicòleg o un psicoanalista d'orientació lacaniana és, doncs, la possibilitat que s'ofereix a tothom per desxifrar la causa dels seus símptomes, trobar un alleujament pel tractament amb la paraula al pes de l'existència i trobar-se millor en la seva vida.     

La psicoanàlisi és una pràctica allunyada de qualsevol coaching i de qualsevol pràctica normativa; en definitiva, el que importa és que emergeixi per al pacient una manera de viure que li convingui i que s'alleugin els seus símptomes.

IMG_0055.heic
bottom of page